חגורה

20

חגורת אימון לציון דרגה, לתחום הקראטה, הג׳ודו ועוד