חגורה שני צבעים

25

חגורת אימון לציון דרגה, לתחום הקראטה, הג׳ודו ועוד