חגורה שני צבעים

40

חגורת אימון לציון דרגה, לתחום הקראטה, הג׳ודו ועוד